Přejít k hlavnímu obsahu

Organizační zajištění vzdělávání

Statutární zástupce mateřské školy: Bc. Eva Kučerová
Učitelky mateřské školy: Bc. Dominika Sedláčková,  Lucie Dvořáková
Asistent pedagoga : Zuzana Oravcová
Provozní pracovnice: Olga Lukešová

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 16:00 hodin

7:00- 10.00 hodin

příchod dětí do třídy, spontánní hry a činnosti dětí, individuální, skupinová i společná práce dětí, svačina, dokončení činností, předškolní výuka

10:00-12:15 hodin

pobyt venku, oběd

12:15-14:30 hodin

odpočinek na lůžku

14:30-16:00 hodin

svačina,spontánní hra, zájmové kroužky, rozchod dětí

Stravování:

dovážení stravy ze školní jídelny Základní školy a Praktické školy Karla Čapka
9:00 hodin svačina (děti se samy obsluhují)
12:00 hodin oběd
14:30 hodin svačina

Pitný režim:

po každém jídle
během dne samoobslužný systém-děti mají z domova svůj označený hrnek
druh nápojů: voda, čaj s mlékem, švédský čaj, mléko, mošt, rozpustné ovocné čaje, džus s jodem, minerálky aj.