Přejít k hlavnímu obsahu

Nabídka zájmových kroužků

pondělí - ANGLIČTINA vede Pavlína Švarcová - Přípravná třída

úterý a čtvrtek - LOGOPEDICKÁ PREVENCE individuálně během dne vede Bc. Eva Kučerová - MŠ Korálek

středa - FIE PRO PŘEDŠKOLÁKY vede Bc. Eva Kučerová - MŠ Korálek

čtvrtek - KERAMIKA vede Mgr. Lenka Trtíková a Bc. Marie Panchartková - ZŠ

Platby za kroužky Angličtina a Keramika se provádějí na číslo účtu 5734294389/0800.
Do poznámky se vždy uvádí jméno, třída a účel