Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuální informace pro rodiče

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

19.10.2020
Mateřská škola je z důvodu výskytu onemocnění covid 19 u pedagogických pracovníků i dětí v karanténě. Otevření předpokládáme v pondělí 2.11.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21

18.08.2020
Zahájení školního roku je v úterý 1. září 2020 od 7.00 – 8.30 hodin. Informační schůzka s rodiči proběhne ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 16.00 hodin. Rodiče mohou využít přípravný týden od 24.8. do 28.8.2020.

OTEVŘENÍ MŠ

10. 5. 2020
Znovuotevření mateřské školy je stanoveno na pondělí 18. 5. 2020, provoz od 7. 00 do 16. 00 hodin. Před nástupem do mateřské školy je nutné nahlásit nejméně 2 dny předem (pracovní dny) docházku dítěte a odevzdat čestné prohlášení. Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení najdete v sekci KE STAŽENÍ - Vnitřní předpis....ZÁPIS DO MŠ BOHOSUDOVSKÝ KORÁLEK

10.4.2020
Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.
INFORMACE O KRITÉRIÍCH A ORGANIZACI NAJDETE V SEKCI KRITÉRIA A ZÁPIS DO MŠ.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

30.3.2020
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Kritéria přijetí do 1. třídy na ZŠ se díky Opatření k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaném MŠMT mění takto:

Přednostně jsou přijímány děti:

1. Mateřské školy Bohosudovský Korálek
2. sourozenci našich stávajících žáků
3. přijetí dalších dětí dle datum podání přihlášky k základnímu vzdělání

STAV EPIDEMIE V KRUPCE

18.3.2020
OZNÁMENÍ STAROSTY Dle vyjádření vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územního pracoviště Teplice: „V Krupce, ani v okrese Teplice, k 18. 3. 2020 v 9:00 není žádná nákaza." Přesto Vás žádám, buďte ohleduplní a noste roušky. Tímto vyvracím jakékoliv spekulace o tom, že na území města Krupka by byl k dnešnímu dni zaznamenán případ tohoto onemocnění. Zdeněk Matouš, starosta

PROVOZ MŠ V KRUPCE

18.3.2020
PŘÍKAZ STAROSTY MĚSTA KRUPKA S účinností od 19. března 2020 do odvolání, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření 1. Určuje mateřské školy, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to tak, že určuje Mateřskou školu Sluníčko Krupka , Kollárova 597 a Mateřskou školu Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 259 . 2. Dle shora uvedených usnesení a pokynu hejtmana Ústeckého kraje, kterému bylo vládou nařízeno určit školu nebo školské zařízení, která/é bude vykonávat nezbytnou péči o děti/žáky, je dále doporučeno upřednostnit děti rodičů, kteří jsou pracovníky - bezpečnostních sborů, - obecní policie, - poskytovatelů zdravotních služeb, - orgánů ochrany veřejného zdraví, - příslušníkem ozbrojených sil - a zaměstnancem určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech ve třídě.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

16.3.2020
Vážení rodiče, z rozhodnutí našeho zřizovatele Biskupství litoměřického a z rozhodnutí Města Krupka je naše škola od úterý 17. 3. do úterý 24. 3. včetně zcela uzavřena. Všichni pracujeme doma, zpracováváme materiály jako jsou přípravy na výuku, úprava tematických plánů apod. O dalším průběhu Vás budeme informovat. Zápis do ZŠ se posouvá na sobotu 18.4.2020. Opatrujte se a nepropadejte depresivním stavům.

PROVOZ V MŠ

11.3.2020
Z nařízení vlády se od STŘEDY 11. 3. 2020 zavírá základní škola i gymnázium, a to včetně školní družiny a školního klubu. MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA OD 7:00 DO 16:00 HODIN.

ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO

1.9.2019
Výše stravného: 40,-/den (svačina 10,-Kč oběd 23,-Kč odp. svačina 7,-Kč). Výše úplaty: 700,- Kč/měsíc (finance jsou na výlety, divadla, hračky, pomůcky a vybavení tříd pro děti). Úplata se platí, i když dítě do MŠ nedochází (10 měsíců, mimo červenec a srpen-MŠ zavřena). Výše úplaty pro děti - předškolní, tzv. poslední ročník: 300,- Kč/měsíc (děti, které dosáhnou 6 let do 31.8.2019). Děti s odkladem docházky 700,- Kč.

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ

7.5.2019
Ve čtvrtek 9.5.2019 se budou děti v dopoledních hodinách fotit na společnou fotografii.

NAŠE ÚSPĚCHY

6.5.2019
Blahopřejeme našim předškolákům k reprezentaci naší MŠ Bohosudovský Korálek v 10. ročníku dopravní soutěže "Předškoláci v dopravě", kterou pořádá ZŠ a SŠ Karla Čapka Krupka. Naši kamarádi se z 10 družstev krupských mateřských škol a přípravných tříd ZŠ umístili na 1.místě. Radost udělali nám všem a věříme, že jejich znalosti z dopravní výchovy jim budou dobrou výbavou pro bezpečné chování na ulicích města.

JARNÍ BRIGÁDA

25.4.2019
Prosím, pomožte nám společně uklidit, kopat, rýt, hrabat, řezat a následně sázet na naší zahrádce. Vítány jsou všechny šikovné ruce. Čekáme Vás v sobotu 27.4.2019 od 10.00 do 13.00 hodin. S sebou pracovní rukavice, vlastní nářadí výhodou a dobrou náladu. Občerstvení bude zajištěno. TĚŠÍME SE NA VÁS.

VELIKONOČNÍ JARMARK

11.4.2019
Všichni předškoláci budou vystupovat v neděli 14.4.2019 na přehlídce "JARO V POEZII", která je součástí velikonočního jarmarku. Vystoupení naší mateřské školy(10 minut) je naplánováno na 15:45 hodin. Děti si převezmeme v 15.30 hodin vedle podia.

UZAVŘENÍ ZADNÍHO VCHODU

8.4.2019
Rodiče pozor, z důvodu bezpečnosti se bude zadní vchod do mateřské školy a školní družiny uzamykat v době vyučování od 8:00 do 15:00 hodin. V této době využívejte hlavní vchod přes vrátnici.