Přejít k hlavnímu obsahu

O nás

Mateřská škola „BOHOSUDOVSKÝ KORÁLEK“ zahájila činnost 1. 9. 2012. Stala se součástí Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov v Krupce, Koněvova 100, 417 42 Krupka. Vznikla na základě neuspokojivé situace v nabídce předškolních zařízení.

Budova školy sídlí v areálu Biskupství litoměřického. Areál se nachází ve středu města Krupka, v těsné blízkosti poutního kostela Sedmibolestné Panny Marie. Pro vznik mateřské školy bylo poskytnuto dobré zázemí, prostory a možnosti.

Další výhodou je

  • dostupnost z Krupky, ale i přilehlého okolí
  • docházka sourozenců, kteří již tuto školu navštěvují
  • vzájemná spolupráce se starší skupinou dětí (společné akce)
  • návaznost a příliv dětí (komunitní škola MŠ-ZŠ-GYMNÁZIUM)
  • využití možností pro nadstandardní nabídky ve spolupráci se ZŠ a BG – zájmová činnost, interaktivní tabule, tělocvična, spolupráce s družinou, mateřským centrem aj.
  • nabídka FIE Basic (Feuersteinovo instrumentální obohacování) - mimořádně účinná a současně laskavá metoda, která dokáže stimulovat poznávací schopnost
  • nabídka logopedické prevence na základě doporučení odborného pracovníka

Základní cíle mateřské školy

  • Spokojené dítě, které na základě vlastních prožitků získá zkušenosti, dovednosti a schopnosti a je komplexně připraveno na vstup do první třídy ZŠ
  • Spokojený rodič, který se spolupodílí na výchově a vzdělávání v mateřské škole, který má možnost zúčastnit se různých programů školy a spolupracuje se školou na základě oboustranné důvěry, otevřenosti a porozumění
  • Spokojený zaměstnanec s dostatkem pravomocí, s možností profesního růstu, který důvěřuje vedení školy